• Csáth Géza

Napló

Írta: Csáth Géza

El diario de Géza Csáth

Nagyon komolyan megszerkesztett szöveg, ami igazán cska fordítás közben derül ki. Nem egy rögtönzött napló, hanem tudatos kultuszteremtés.

Lektor: Antonio Manuel Fuentes Gaviño

Meet the Author
Books of Csáth Géza
3_10_CSATH_DIARIO_SZK_w
Napló 2008
Leírás

Csáth naplója, helyesebben naplói és levelezése a művész körül kialakult legenda fő forrásai közé tartoznak. Személyes jellegű írásainak saját, legendákkal körülszőtt történetük van, hiszen naplóit és egyéb önéletrajzi jellegű írásait a titokzatosság és a bennfentesség légköre lengi körül. Az 1988-as Híd-beli közlésig, majd 1989-es könyv alakban történő megjelenésig gépiratos másolatban, szamizdatban terjedő ún. 1912–13-as naplóból már Illés Endre is idéz 1964-es novellaválogatásának előszavában, ettől kezdve pedig alig találunk Csáthról szóló írást, ahol ne szerepelnének e naplóból vett sorok. A filológiai hitelesség e kötet esetében felmerülő problémáin túl általában véve is elmondható, hogy a szélesebb közönség csak igen hiányos képet alkothat magának Csáth önéletrajzi munkásságáról: máig nem létezik olyan, filológiai igénnyel megírt tanulmány, amely megpróbálná feltárni, hogy valójában milyen időszakokra terjedt Csáth naplóírói tevékenysége, mekkora terjedelmű szövegekről van szó, mi lett e szövegek sorsa?
Az eddig ismertté vált naplók között is jelentős különbség van a Csáth-kultusz szempontjából. Igazi kultikus értékkel a naplónak csak fenntartásokkal tekinthető, az 1912-es év nyarát, illetve Csáth morfinizmusának történetét tartalmazó kötet bír. Anélkül, hogy részletesen elemeznénk azokat az okokat, melyek kiragadják ezt az írást az életesemények rögzítésének mimetikus monotóniájából, s melyek végső soron irodalmi hatásúvá teszik, szinte magától értetődő, hogy e kötet népszerűsége nagyrészt két beszédtilalom, tabu megsértéséből adódik. A szexualitás nyílt, Szajbély Mihály szavával „pornográf regényeket megszégyenítő érzékletességgel”3 való ábrázolása, illetve a kábítószer-élvezet ezen írásokban történő megjelenítése még ma is megbotránkozást válthat ki, mivel társadalmi szempontból deviáns, elítélendő magatartásformákat mutat be. (Z. Varga Zoltán)

Részletek

Kiadó: El Nadir – Valencia
Kiadás dátuma: 2008
Oldalak száma: 150