• Alfonso Reyes

Amerikai capriccio

Írta: Alfonso Reyes

A kötetben a következő esszék jelentek meg az én fordításomban:

Aranda őrnagy keze (16-26.o.)

Pillantás Anáhuach völgyére (74-101.o.)

A hispanizáció (123-193.o.)

Meet the Author
Books of Alfonso Reyes
Leírás

1927 és 1930 között Borges vasárnaponként többnyire a Buenos Aires-i mexikói követségen ebédelt. Okkal: Alfonso Reyes volt a nagykövet, ez a modern polihisztor, aki mindenkit lenyűgözött egyetemes műveltségével és élénk szellemével. Borges haláláig emlegette barátságukat, s azt, hogy Reyestól tanulta el a sallangtalan, egyszerű spanyol prózanyelvet.

Kortársai egyszerűen „univerzális mexikóinak” hívták Alfonso Reyest, s valóban, kevés olyan író élt és alkotott a XX. században Latin-Amerikában, aki ennyire kötődött volna hazájához, s aki ugyanakkor Mexikót ilyen egyetemes mércével tudta volna megragadni, mint ő. Ragyogó munkákat közölt a Kolumbusz előtti Amerikáról, Új-Spanyolország gyarmati kori művelődéstörténetéről, a forradalom előtti és utáni mexikói irodalmi-művészeti irányzatokról, ugyanakkor hosszú éveket töltött a görögök, a spanyol barokk költészet, a XVIII.-XIX. századi utazók, a francia, német, olasz művészet vagy épp Brazília gazdaságtörténetének a tanulmányozásával.

Egyéni gondolkodásmódját és világlátását irodalmi munkásságán keresztül mutatja be kötetünk, hisz Alfonso Reyes mindenekelőtt irodalmár volt: egész életében szerkesztett, bírált, fordított, és persze fáradhatatlanul írt – naplót, cikket, tanulmányt, szépirodalmat. Hatalmas életművéből néhány elbeszélést, verset és tizenkét vérbeli esszét válogattunk kötetünkbe.

Részletek

Kiadó: Nagyvilág
Kiadás dátuma: 2001
Oldalak száma: 237